Nghiên cứu chỉ ra hải sản giúp ngăn ngừa chứng mất trí nhớ