Phụ nữ hãy ăn uống theo Đông y để có được ‘sắc nước hương trời’